News

Hoàn thành rà soát, đánh giá quy hoạch chung Tp.HCM

Hoàn thành rà soát, đánh giá quy hoạch chung Tp.HCM

Theo UBND Tp.HCM, công tác rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được chú trọng thực hiện.

Mới đây, báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế – xã hội, UBND Tp.HCM xác định, công tác rà soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng Tp.HCM đã hoàn thành.

Tp.HCM đang chỉ đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Đề cương và dự toán để lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Cạnh đó, nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung Tp.Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được HĐND TP thông qua.

UBND TP đã phê duyệt Đề án hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông Thành phố giai đoạn 2020 – 2035; phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các phân Khu thuộc khu đô thị du lịch biển Cần Giờ (2.870ha).

TP cũng đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, phường An Phú, Tp.Thủ Đức.

Theo UBND Tp.HCM, công tác rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được chú trọng thực hiện. TP đang xem xét chủ trương tổ chức lập Thiết kế đô thị xung quanh các nhà ga tuyến Metro số 1 và số 2. Chỉ đạo thực hiện công tác lập Quy chế quản lý kiến trúc chung TP theo Luật Kiến trúc năm 2019 để làm cơ sở cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Tp.HCM.

Bảo Anh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Return to Top ▲Return to Top ▲