News

Rút ngắn tối đa thời gian cấp sổ đỏ, giấy phép xây dựng

MP LAND – Nội dung trên nằm trong Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

thời gian cấp sổ đỏ
Thủ tướng chỉ thị rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây
dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Ảnh minh họa

Thủ tướng chỉ thị phải thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2018, cụ thể là từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày). Thủ tướng cũng yêu cầu, khi giải quyết các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cần xem xét sử dụng kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng cũng được Thủ tướng chỉ thị rút ngắn từ 82 ngày xuống còn 63 ngày. Trong đó, thẩm định thiết kế cơ sở giảm tối thiểu 5 ngày, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công giảm tối thiểu 4 ngày, cấp giấy phép xây dựng giảm tối thiểu 10 ngày.

Trong chỉ thị trên, Thủ tướng cũng yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày; trong đó góp ý đối với dự án thiết kế quy hoạch giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, góp ý với thiết kế cơ sở từ 10 ngày xuống còn 5 ngày.

(Theo Pháp Luật Tp.HCM)
Return to Top ▲Return to Top ▲